Juristfirman Claes Nordlöf HB
Start Claes Nordlöf Kontakt Länkar  Publicerat

 

 

 

Företagsprofil

 

Arbetsrättskonsult Claes Nordlöf 

Specialist inom arbetsrätt

bullet

Anställningsavtal

bullet

Sekretessförbindelser

bullet

Konkurrensklausuler

bullet

Immaterialrätter

bullet

Uppsägningar

bullet

Kritikrätt

 

Min verksamhet består i att biträda arbetsgivare och arbetstagare i alla frågor som hör till arbetsrätten. Jag informerar också om nya lagar, domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen och annat material av intresse. Informationen sker genom nyhetsbrev.

 

 Jag samarbetar med advokatfirmorna Delphi och Advance Advokatbyrå samt med docent Håkan Göransson, lektor Ronney Hagelberg och jur.dr. Sanna Wolk. Håkan Göransson är expert på diskrimineringslagstiftningen och frågor om strejk, lockout och andra stridsåtgärder. Ronney Hagelbergs expertis ligger inom områdena avtals-, skadestånds- och bolagsrätt. Sanna Wolk är specialist på frågor om arbetsgivares och anställdas rätt till datorprogram, design och uppfinningar.

 


Copyright © 2007 Juristfirman Claes Nordlöf HB