Claes Nordlöf
Start Claes Nordlöf Kontakt Länkar  Publicerat

 

 

Arbetsrättskonsult Claes Nordlöf

Efter 20 stimulerande år som bolagsjurist hos IBM Svenska AB med bl.a. tjänstgöring vid IBM:s europakontor i Paris bildade jag 1990 Juristfirman Claes Nordlöf HB med inriktning på konsultation i frågor om arbetsrätt.

 

I verksamheten ger jag även ut nyhetsbrev med information om ny lagstiftning, domar fån Arbetsdomstolen och EU-domstolen. Jag kommenterar domarna och ger praktiska råd med anledning av de frågor som avgörs av dessa domstolar.

 

Vid sidan av min verksamhet undervisade jag vid Stockholms universitet i arbetsrätt åren 1991 - 2008. Från 1995 hade jag en tjänst där som tf universitetslektor. Jag var även knuten till Stiftelsen Fakultetskurser vid universitetet som på uppdragsbasis gav kurser i arbetsrätt. Undervisningen i Stiftelsens regi skedde för personalansvariga hos arbetsgivare och fackliga förtroendemän inom såväl den offentliga som privata sektorn.

 

Under sju år arbetade jag som facklig förtroendeman för Sveriges universitetslärares förbund och JUSEK, vilka är två förbund inom SACO. I denna verksamhet var jag juridisk rådgivare i arbetsrättsliga frågor åt medlemmarna och förbunden.

 

År 1999 tilldelas jag Pedagogiskt pris av Stockholms universitet som årets lärare vid juridiska institutionen.

 

Samma år fick jag av studenterna på sociologiska institutionen ”Diplom som årets manliga P.A.O.- personlighet”, med följande motivering: ”Claes Nordlöf får denna utmärkelse för sin lärargärning på P.A.O. -programmet. Med sitt tålamod, sin kunskap och stora entusiasm har han skapat ett intresse för ett tungt ämne. Vi vill premiera honom för hans pedagogiska uppläggning, hans genuina engagemang för eleverna på P.A.O.- utbildningen och inte minst för hans spontanitet och humor i undervisningen!” Det kan tilläggas att P.A.O. är förkortning av Personal Arbete och Organisation. Studenter som läser arbetsrätt inom P.A.O.- programmet utbildar sig till personalchefer.

 

Under sommaren 2004 undervisade jag i Kina tillsammans med kollegor från universitetet om svensk arbetsrätt. Målgruppen var kinesiska jurister vid universitetet i Peking och andra universitet och högskolor i Kina.

 

Åren 1996 - 2010 medverkade jag i utgivandet av boken Arbetslagstiftning.

 


Copyright © 2007 Juristfirman Claes Nordlöf HB